zdjecie_glowne1.jpg


Szanowni Państwo,

W dzisiejszym pełnym wyzwań świecie, w błyskawicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym Agencja Hunter Consulting świadczy usługi wspierające Państwa firmę w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Proponujemy Państwu następujące usługi rekrutacyjne:

1. Analiza: wspólnie z Pracodawcą staramy się zrozumieć istotę potrzeb. Ustalamy rolę Kandydata w firmie Pracodawcy. Tworzymy profil odpowiedniego Kandydata. Jako specjaliści znający rynek pracy i jego uwarunkowania staramy się by oczekiwania Pracodawcy szły w parze z oczekiwaniami Kandydatów.      

2. Strategia poszukiwań: analizując potrzeby Pracodawcy oraz profil poszukiwanego Kandydata, dobieramy odpowiednie narzędzia aby osiągnąć zamierzony cel. Rekomendujemy Pracodawcy pakiet działań poszukiwawczych. Najczęściej wykorzystujemy:

 • Działania bezpośrednie (Direct Search, Executive Search/Headhunting)
 • Networking
 • Pakiet dostępnych w sieci www serwisów informacyjnych i rekrutacyjnych
 • Bazy Danych kandydatów Hunter Consulting
      Dodatkowo wykorzystujemy (w zależności od typu rekrutacji):
 • Ogłoszenia w mediach
 • Współpracę z organizacjami i placówkami oświatowymi o odpowiednim profilu
 • Inne sposoby wypracowane w toku poprzednich lat pracy naszych konsultantów

3. Strategia Wyboru: na podstawie przeprowadzonych poszukiwań ustalamy listę Kandydatów spełniających wymagania profilu opisanego przez Pracodawcę.

Kandydatów z tej grupy poddajemy wnikliwej analizie pod kątem maksymalnego dopasowania. Możliwe są następujące usługi:

 • Selekcja aplikacji
 • Wywiady rekrutacyjne (interview)
 • Testy osobowości, kompetencji lub inne odpowiednie do prowadzonego projektu
 • Centrum Oceny (Assesment Center)
 • Sprawdzenie referencji Kandydatów
 • Sprawdzenie danych zawartych w przesłanych przez Kandydatów dokumentach ("Background Screening")

4. Wybór i przyjęcie nowego pracownika: po wyborze odpowiedniego Kandydata przez Pracodawcę oferujemy usługi wspomagające zarówno podpisanie umowy jak i etap adaptacji pracownika w nowym miejscu pracy.

              Oferujemy m.in.:

 • Negocjacje pomiędzy Pracodawcą a Kandydatem w celu ustalenia optymalnych dla obu stron warunków współpracy
 • Wspomaganie administracyjne
 • Analizę i doradztwo w zapisach umów o pracę
 • Ustalenie wspólnie z Pracodawcą ścieżki rozwoju nowego Pracownika 

5. Kontrola i gwarancja: proces rekrutacyjny nie kończy się na zatrudnieniu Kandydata. Po ustalonym przez Pracodawcę czasie sprawdzamy poziom zadowolenia zarówno Pracodawcy jak i Kandydata. Udzielana przez Agencję gwarancja rekrutacyjna stanowi zabezpieczenie dobrze wykonanego zlecenia.