ml_zespol_dlugi_male.jpg

Szanowni Kandydaci,

Jesteście dla nas partnerami w toczących się procesach rekrutacyjnych.

Szanujemy Państwa czas i zaangażowanie w proces rekrutacyjny.

Zapewniamy poufność przekazywanych danych.

1. Proces rekrutacyjny w naszej Agencji najczęściej przebiega w następujący sposób:

 • Przesłanie przez Kandydata swojej aplikacji (skorzystanie z formularza Banku Kadr lub przesłanie CV)
 • Analiza doświadczeń zawodowych opisanych w CV przez konsultanta Hunter Consulting
 • Wstępne interview przez telefon
 • Zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne do Agencji
 • Zaproszenie na spotkanie z Pracodawcą lub drugie spotkanie z Agencją
 • Testy (jeśli przewidziane w danym procesie rekrutacyjnym)
 • Sprawdzenie referencji
 • Analiza uzyskanych informacji
 • Propozycja zatrudnienia od Pracodawcy lub za pośrednictwem Agencji

Z uwagi na różnorodność procesów rekrutacyjnych, opisany powyżej schemat może ulec zmianie.


2. Chcielibyśmy aby proces rekrutacyjny przebiegał płynnie i był jak najmniej stresujący dla Kandydatów. Dlatego też, jeśli zostali Państwo zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (interview):

 • Prosimy sprawdzić jak dojechać do naszej siedziby
 • Prosimy przybyć nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym spotkanie
 • Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie mogą Państwo przybyć lub wiedzą, że się spóźnią, prosimy o jak najszybsze powiadomienie telefoniczne konsultanta, który zaprosił Państwa na spotkanie
 • Prosimy o zabranie ze sobą aktualnego CV w języku polskim oraz w innym języku jeśli takie wymagania są przedstawione na dane stanowisko (będzie pomocne Państwu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 • Prosimy o zabranie ze sobą co najmniej 3 kontaktów do osób, które mogą udzielić Państwu referencji (możliwe dostarczenie po interview)
 • Prosimy o zabranie ze sobą świadectw pracy z 3 ostatnich miejsc pracy (możliwe dostarczenie po interview)
 • Rozmowa w zależności od wymagań na dane stanowisko może potrwać od około 30 minut do 2 godzin - prosimy zarezerwować odpowiednią ilość czasu
 • Przed wejściem na spotkanie prosimy o całkowite wyłączenie telefonów komórkowych
 • Po rozmowie jeśli posiadamy odpowiednie informacje, konsultant skontaktuje się z Państwem aby poinformować o dalszych etapach rekrutacji
 • Jeśli po spotkaniu chcą Państwo zrezygnować z udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym prosimy o niezwłoczne poinformowanie prowadzącego konsultanta poprzez email