ml_zespol_m.jpg

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia.


Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według regionu. Stan w końcu lipca 2018 r.

źródło GUS, 09/2018