ml_zespol_m.jpg

Popyt na pracę w 2024 roku.

W Polsce na koniec pierwszego kwartału 2024 r. było o 15,3% więcej wolnych miejsc pracy niż na koniec czwartego kwartału 2023 r. Wskaźnik wolnych miejsc pracy zwiększył się w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 r. o 0,11 p. proc. (0,89%).

Na koniec pierwszego kwartału 2024 r. w Polsce odnotowano 112,0 tys. wolnych miejsc pracy. Było to o 14,8 tys. więcej niż w czwartym kwartale 2023 r. i o 2,9 tys. mniej niż w analogicznym kwartale 2023 r.

Do oceny sytuacji na rynku pracy pod kątem zgłaszanego popytu na pracę może posłużyć wskaźnik wolnych miejsc pracy. Na koniec pierwszego kwartału 2024 r. wskaźnik ten wyniósł 0,89% tj. o 0,11 p. proc. więcej niż w czwartym kwartale 2023 r. i 0,01 p. proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2023 r.
źródło: GUS, aktualizacja 06/2024